Giao tiếp qua điện thoại - Khi bạn muốn nói chuyện với ai đó hoặc muốn ai đó nối máy cho bạn

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Khi bạn muốn nói chuyện với ai đó hoặc muốn ai đó nối máy cho bạn, những câu dưới đây có thể giúp bạn:
  luyen-thi-thu-khoa-vn-water-drop.png Hello, can I speak to ... please?
  Chào chị, xin cho tôi nói chuyện với ...?
  luyen-thi-thu-khoa-vn-water-drop.png Speaking!
  Tôi đang nói đây.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-water-drop.png This is ... speaking here.
  Đây là ... đang nói điện thoại.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-water-drop.png Hi, is ... there?
  Chào, ... có ở đó không?
  luyen-thi-thu-khoa-vn-water-drop.png Hang on and I'll get him for you.
  Chờ một chút và tôi sẽ gọi anh ta giùm bạn.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-water-drop.png Good morning, can you put me through to your sales team please?
  Chào buổi sáng, xin vui lòng cho tôi nói chuyện với bộ phận bán hàng?
  luyen-thi-thu-khoa-vn-water-drop.png Certainly. Just hold the line please.
  Vâng. Xin vui lòng chờ trong giây lát.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-water-drop.png I'll just put you on hold for a moment.

  Tôi sẽ chuyển máy cho anh / chị trong giây lát.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-water-drop.png Is that Tonny?
  Đó có phải là Tonny không?
  luyen-thi-thu-khoa-vn-water-drop.png Who's calling please?
  Xin hỏi ai đang nói chuyện đầu dây?
  luyen-thi-thu-khoa-vn-water-drop.png It's Fiona.
  Fiona đây.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-water-drop.png Hello, Mark here. How can I help you?
  Chào, tôi là Mark. Tôi có thể giúp gì cho anh / chị đây?
  luyen-thi-thu-khoa-vn-water-drop.png Who would you like to speak to?
  Anh / chị muốn gặp ai ạ?
  luyen-thi-thu-khoa-vn-water-drop.png Hold the line, I'll put you through. I'll pass you over to … department.
  Xin vui lòng giữ máy, tôi sẽ nối máy cho anh / chị tới … phòng.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-water-drop.png Could I speak to Mr. Tonny, please?
  Tôi có thể nói chuyện với ngài Tonny được không ạ?
  luyen-thi-thu-khoa-vn-water-drop.png Am I speaking to Mr. Tonny?
  Tôi muốn nói chuyện với ngài Tonny, được chứ?
  luyen-thi-thu-khoa-vn-water-drop.png Could you put me through to Mr. Tom, please?
  Làm ơn nối máy cho tôi gặp ngài Tom được không ạ?
  luyen-thi-thu-khoa-vn-water-drop.png Could you please tell him I phoned?
  Xin báo giúp ông ấy là tôi gọi được không?