Giáo Trình Kỹ Năng Biên Phiên Dịch Hoa-Việt - Nhiều Tác Giả

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Cuốn ebook Giáo Trình Kỹ Năng Biên Phiên Dịch Hoa-Việt trình bày những lý thuyết phiên dịch một cách khái quát nhất, gồm các hình thức phiên dịch, các bước tiến hành phiên dịch và tiêu chuẩn để đánh giá một bài phiên dịch tốt. Đồng thời cho biết rõ tình hình phiên dịch Hán - Việt ở Việt Nam và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình phiên dịch Hán - Việt. Ngoài ra, cuốn sách còn bổ sung một số bài mẫu và bài tập để bạn tham khảo và nâng cao khả năng phiên dịch của mình.

  1 (313).jpg

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU