Giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục – Lê Hải Trung

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tài liệu gồm 75 trang được biên soạn bởi thầy Lê Hải Trung trình bày lý thuyết, dạng toán, ví dụ minh họa và các bài tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết chuyên đề giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục trong chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 4.
  BÀI 1: GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ
  + Dạng 1: Giới hạn 0
  + Dạng 2: Dạng vô định ∞/∞
  + Dạng 3: Dạng vô định a.∞ (a khác 0)
  + Dạng 4: Dạng vô đinh 0.∞
  + Dạng 5: Cấp số nhân lùi vô hạn
  BÀI 2: GIỚI HẠN HÀM SỐ
  + Dạng 1: Sử dụng định nghĩa
  + Dạng 2: Dạng vô định 0/0
  + Dạng 3: Dạng vô định ∞/∞
  + Dạng 4: Dạng vô định ∞ – ∞
  + Dạng 5: Giới hạn 1 bên
  + Dạng 6 : Giới hạn lượng giác – phần nâng cao
  BÀI 3: HÀM SỐ LIÊN TỤC
  + Dạng 1: Xét tính liên tục của hàm số $f(x) = \left\{ \begin{array}{l}
  {f_1}(x)\,khi\,x \ne {x_0}\\
  {f_2}(x)\,khi\,x = {x_0}
  \end{array} \right.$
  + Dạng 2: Xét tính liên tục của hàm số $f(x) = \left\{ \begin{array}{l}
  {f_1}(x)\,khi\,x < {x_0}\\
  {f_2}(x)\,khi\,x \ge {x_0}
  \end{array} \right.$
  + Dạng 3: Bài toán về số nghiệm của phương trình

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU