Hãy chuyển sang tiếng Việt đoạn gõ kiểu VNI sau

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪