Hãy đánh dấu x vào các cột ghi tên các nước để xác định những sự kiện sau đây xảy ra ở nước nào

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Hãy đánh dấu x vào các cột ghi tên các nước để xác định những sự kiện sau đây xảy ra ở nước nào.
  Sự kiện lịch sửIn-đô-nê-xi-aPhi-lip-pinLàoCam-phu-chiaViệt Nam
  Từ năm 1863 đến năm 1866, một cuộc khởi nghĩa bùng nổ dưới sự lạnh đạo của A-cha-Xoa.
  Cuộc cách mạng năm 1898 bủng nổ, dẫn tới sự thành lập nước Cộng Hoà.
  cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX, nhiều tổ chức yêu nước của trí thức tư sản ra đời.
  Sau cuộc kháng chiến chống Tây Ba Nha, nhân dân nước này lại phải tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ.
  Năm 1866- 1867, diễn ra cuộc khởi nghĩa dưới sự chỉ huy của nhà sư Pu-côm-bô.
  Phong trào Cần Vương (1885-1896)
  Từ năm 1950, Tổ chức Công Đoàn được thành lập, bước đầu chuyển bá chủ nghĩa Mác vào trong nước.
  Phong trào nông dân Yên Thế
  Từ năm 1901 đến năm 1907, một cuộc khởi nghĩa nổ ra trên cao nguyên Bô-lô-ven.
  Năm 1901, một cuộc khơi nghĩa vũ trang nổ ra dưới sự lãnh đạo của Pha-ca-đuốc.
  Tháng 5- 1920, Đảng cộng sản được thành lập.
  Hướng dẫn làm bài:
  Sự kiện lịch sửIn-đô-nê-xi-aPhi-lip-pinLàoCam-phu-chiaViệt Nam
  Từ năm 1863 đến năm 1866, một cuộc khởi nghĩa bùng nổ dưới sự lạnh đạo của A-cha-Xoa. x
  Cuộc cách mạng năm 1898 bủng nổ, dẫn tới sự thành lập nước Cộng Hoà. x
  cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX, nhiều tổ chức yêu nước của trí thức tư sản ra đời. x
  Sau cuộc kháng chiến chống Tây Ba Nha, nhân dân nước này lại phải tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ. x
  Năm 1866- 1867, diễn ra cuộc khởi nghĩa dưới sự chỉ huy của nhà sư Pu-côm-bô. x
  Phong trào Cần Vương (1885-1896) x
  Từ năm 1950, Tổ chức Công Đoàn được thành lập, bước đầu chuyển bá chủ nghĩa Mác vào trong nước. x
  Phong trào nông dân Yên Thế x
  Từ năm 1901 đến năm 1907, một cuộc khởi nghĩa nổ ra trên cao nguyên Bô-lô-ven. x
  Năm 1901, một cuộc khơi nghĩa vũ trang nổ ra dưới sự lãnh đạo của Pha-ca-đuốc. x
  Tháng 5- 1920, Đảng cộng sản được thành lập. x