Hãy đánh dấu X vào ô vuông ý em cho là sai về Kinh tuyến gốc là gì?

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪