Hãy điền nội dung phù hợp vào các chỗ trống trong bảng sau về tác động của nội lực đến bề mặt trái đất

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Hãy điền nội dung phù hợp vào các chỗ trống (...) trong bảng sau :
  TÁC ĐỘNG CỦA NỘI Lực ĐẾN ĐỊA HÌNH BỂ MẶT TRÁI ĐẤT
  Tên vận độngTác động tới vỏ Trái Đất
  Vận động theo phương thẳng đứng
  Vận động theo phương nằm ngang
  Giải:
  Tên vận động
  Tác động tới vỏ Trái Đất
  Vận động theo phương thẳng đứngLàm cho 1 bộ phận của lục địa bị nâng lên, trong khi bộ phận khác lại bị hạ xuống. Sinh ra hiện tượng biển tiến và biển thoái
  Vận động theo phương nằm ngangGây ra hiện tượng uốn nếp, đứt gãy.