Hãy hoàn thành bảng dưới đây về các nhân tốc ảnh hưởng tới sự phát triển và phố bố sinh vật và nêu ví dụ

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Hãy hoàn thành bảng dưới đây:
  Nhân tốẢnh hưởng tới sự phát triển và phân bô sinh vậtVí dụ
  Khí hậuNhiệt độ
  Nước và độ ẩm không khí
  Ánh sáng
  Giải:
  Nhân tố
  Ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố sinh vật
  Ví dụ
  Khí
  hậu
  Nhiệt
  độ
  Mỗi loài sinh vật thích hợp với một giới hạn nhiệt độ nhất định. Nơi có nhiệt độ thích hợp thì sinh vật phát triển mạnh..Cá chép có giới hạn chịu đựng đối với nhiệt độ tương ứng là: +20C đến 440C.
  Cá rô phi có giới hạn chịu đựng đối với nhiệt độ tương ứng là: +5,60C đến +420C.
  Nước và độ ẩm không khíNơi có điều kiện thuận lợi về nước và độ ẩm thì sinh vật phát triển mạnh, ngược lại nơi nào khô hạn thì sinh vật kém phát triển.Vùng nhiệt đới ẩm sinh vật phát triển mạnh.
  Tại các hoang mạc sinh vật kém phát triển.
  Ánh
  sáng
  Ánh sáng quyết định quá trình quang hợp của cây xanh nên có tác động đến sự phát triển và phân bố của chúng.Cây ưa sáng có lá nhỏ phiến lá dày và màu xanh nhạt hơn sao với cây ưa bóng lá to hơn( tăng khả năng hấp thụ ánh sáng ), phiến lá mỏng hơn, màu xanh đậm hơn.
  Cây ưa sáng: dương xỉ, phong lan, rong, rêu,
  Cây ưa bóng: