Hãy nêu các đặc trưng của hệ thống quản lí tệp

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Hãy nêu các đặc trưng của hệ thống quản lí tệp.
  Trả lời:
  - Các đặc trưng của hệ thống quản lý, đó là:
  - Đảm bảo tốc độ truy cập thông tin cao, làm cho hiệu suất chung của hệ thống không bị phụ thuộc nhiều vào tốc độ của thiết bị ngoại vi;
  - Độc lập giữa thông tin và phương tiện mang thông tin;
  - Độc lập giữa phương pháp lưu trữ và phương pháp xử lí;
  - Sử dụng bộ nhớ ngoài một cách hiệu quả;
  - Tổ chức bảo vệ thông tin giúp hạn chế ảnh hưởng của các lỗi kĩ thuật hoặc chương trình.