Hãy nêu tính cách của dế mèn

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  2. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
    Dế Mèn là một chú dế cường tráng khỏe mạnh nhưng chú lại rất hay kiêu căng ngạo mạn vì tưởng mình sắp đứng đầu thiên hạ.Vì vậy chú thường hay trêu trọc và gây gổ với mọi người