Hãy xác định trên hình 41.1 (SGK trang 141) Các sơn nguyên đá vôi Hà Giang, Cao Bằng

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪