Hình học 8 - Chương 4 - Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 36 trang 118 sgk toán lớp 8 - tập 2. Quan sát hình 55 và điền cụm từ và số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau, biết rằng các hình đã cho là những hình chóp đều.

  [​IMG]

  Hướng dẫn:

  [​IMG]
  Bài 37 trang 118 sgk toán lớp 8 - tập 2. Hãy xét sự đúng, sai của các phát biểu sau :

  a) Hình chóp đều có đáy là hình thoi và chân đường cao trùng với giao điểm hai đường chéo của đáy.

  b) Hình chóp đều có đáy là hình chữ nhật và chân đường cao trùng với giao điểm hai đường chéo của đáy.

  Hướng dẫn :

  a) Sai, vì hình thoi không phải là tứ giác đều (các góc không bằng nhau)

  b) Sai, vì hình chữ nhật không phải là tứ giác đều (các cạnh không bằng nhau)

  Bài 38 trang 119 sgk toán lớp 8 - tập 2. Trong các tấm bìa ở hình 56, em gấp lại tấm bìa nào thì có được một hình chóp đều ?

  [​IMG]

  Hướng dẫn :

  Hình a, khi gấp lại thì không được một hình chóp đều vì đáy là tứ giác đều nhưng chỉ có ba mặt bên thay vì phải có 4 mặt bên.

  Hình b, c khi gấp lại thì được một hình chóp tứ giác đều.

  Hình d, khi gấp lại thì không được một hình chóp tứ giác đều vì ở trên cùng một cạnh đáy có đến 2 mặt bên còn trên một cạnh đáy thì không có mặt bên nào.
  Bài 39 trang 119 sgk toán lớp 8 - tập 2. Thực hành : Từ tờ giấy cắt ra một hình vuông rồi thực hiện các thao tác theo thứ tự từ 1 đến 6 để có thê ghép được các mặt bên của một hình chóp tứ giác đều (h.57)

  [​IMG]

  Hướng dẫn :

  Học sinh tự thực hành