Hóa học 11 Bài 47: Bài thực hành 6 Tính chất của anđehit và axit cacboxylic

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  1. Nội dung ôn tập

  a. Thí nghiệm 1: Phản ứng tráng bạc

  HCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O→ HCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3
  b. Thí nghiệm 2: Phản ứng của Axit axetic với quỳ tím, natri cacbonat

  CH3COOH↔ CH3COO- + H+
  2CH3COOH + Na2CO3→2CH3COONa + CO2 + H2O
  2. Kĩ năng thí nghiệm

  Khi tiến hành phản ứng tráng bạc phải dùng ống nghiệm sạch, khi cho andehit vào ống nghiệm cần đun nóng nhẹ (k đun sôi), không lắc, để yên ống nghiệm trên giá, vài phút sau sẽ có lớp bạc óng ánh trên thành ống nghiệm.
  Bài tập minh họa

  1. Thí nghiệm 1: Phản ứng tráng bạc

  a. Cách tiến hành

  Các em chú ý quan sát thao tác tiến hành thí nghiệm sau:

  b. Hiện tượng - Giải thích

  • Hiện tượng: Có 1 lớp kim loại màu tráng xám bám vào ống nghiệm, có thể soi gương được.
  • Giải thích:
   • Cation Ag+ tạo phức với NH3, phức này tan trong nước ,andehit khử ion bạc trong phức đó tạo thành kim loại bạc bám vào thành ống nghiệm
   • Phương trình phản ứng: HCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O→ HCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3
  2. Thí nghiệm 2: Phản ứng của Axit axetic với quỳ tím, natri cacbonat

  a) Phản ứng của Axit axetic với quỳ tím

  • Cách tiến hành: các em chú ý quan sát thao tác tiến hành ở thí nghiệm sau:
  • Hiện tượng: Giấy quỳ hóa hồng
  • Giải thích: Giấy quỳ hóa hồng do trong nước axit axetic phân li tạo ra ion H+ có tính axit.
  CH3COOH ↔ CH3COO- + H+
  b) Phản ứng của Axit axetic với Natri cacbonat

  • Cách tiến hành: Các em chú ý quan sát thao tác tiến hành thí nghiệm sau:
  • Hiện tượng: Trong ống nghiệm xuất hiện khí không màu, khi đưa que diêm đang cháy vào thì que diêm tắt.
  • Giải thích: Do phản ứng 2CH3COOH + Na2CO3→2CH3COONa + CO2 + H2O tạo khí CO2 không màu, không duy trì sự cháy.