Hóa học 9 Bài 10: Một số muối quan trọng

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  1. Muối Natriclorua (NaCl = 58,5)

  a. Trạng thái thiên nhiên

  • Trong nước biển thành phần chủ yếu là NaCl. (1m3 nước biển chứa 27kg NaCl, 5kg MgCl2, 1kg CaSO4và một số muối khác).
  • Muối NaCl còn có trong các mỏ muối.
  b. Cách khai thác

  • Cho nước biển (mặn) bay hơi từ từ → Muối kết tinh.
  • Đào hầm, đào giếng sâu qua các lớp đất đá → Đem muối mỏ nghiền nhỏ → Tinh chế để có muối sạch.
  [​IMG]
  Hình 1: Ruộng muối​
  c. Ứng dụng

  [​IMG]
  Hình 2: Ứng dụng của muối NaCl​
  2. Muối Kali nitrat (KNO3 = 101)

  Kali nitrat còn có tên gọi khác là Diêm tiêu, là chẩt rắn màu trắng
  a. Tính chất

  Muối KNO3 tan nhiều trong nước, bị phân hủy ở nhiệt độ cao. Muối KNO3 có tính chất ôxi hóa mạnh.
  2KNO3 → 2KNO2 + O2
  b. Ứng dụng

  • Chế tạo thuốc nổ đen .
  • Làm phân bón (cung cấp nguyên tố nitơ và kali cho cây trồng)
  • Bảo quản thực phẩm trong công nghiệp.
  Bài tập minh họa

  Bài 1:

  Viết các phương trình phản ứng hóa học theo sơ đồ sau:
  Na2O → NaOH → Na2SO3 → SO2 → K2SO3
  Hướng dẫn:

  Na2O + H2O → 2NaOH
  SO2 + 2 NaOH → Na2SO3+ H2O
  Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O
  SO2 + K2O → K2SO3
  Bài 2:

  Hoà tan trong nước 0,325g một hỗn hợp gồm 2 muối Natriclorua và Kaliclorua. Thêm vào dung dịch này một dung dịch bạc Nitrat lấy dư - Kết tủa bạc clorua thu được có khối lượng là 0,717g. Tính thành phần phần trăm của mỗi chất trong hỗn hợp.
  Hướng dẫn:

  Gọi MNaCl là x và mKCl là y ta có phương trình đại số:
  x + y = 0,35 (1)
  Phương trình hóa học:
  NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3
  KCl + AgNO3 → AgCl + KNO3
  Dựa vào 2 phương trình hóa học ta tìm được khối lượng của AgCl trong mỗi phản ứng:
  m’AgCl = x .\(\frac{{{M_{AgCl}}}}{{{M_{NaCl}}}}\)= x . \(\frac{{143}}{{58,5}}\)= x . 2,444
  mAgCl = y .\(\frac{{{M_{AgCl}}}}{{{M_{kcl}}}}\)= y . \(\frac{{143}}{{74,5}}\)= y . 1,919
  => mAgCl = 2,444x + 1,919y = 0,717 (2)
  Từ (1) và (2) => hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l} x + y = 0,325\\ 2,444x + 1,919y = 0,717 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 0,178\\ y = 0,147 \end{array} \right.\)
  => % NaCl = \(\frac{{0,178}}{{0,325}}\).100% = 54,76%
  % KCl = 100% - % NaCl = 100% - 54,76% = 45,24%.
  Vậy trong hỗn hợp: NaCl chiếm 54,76%, KCl chiếm 45,24%