Hóa học 9 Bài 15: Tính chất vật lí của kim loại

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  1. Tính dẻo

  • Tiến hành các thí nghiệm sau và điền vào hai nội dung Hiện tượng và Giải thích trong bảng sau:
  STTCách tiến hànhHiện tượngGiải thích
  1.Dùng búa đập một đoạn ruột bút chìRuột bút chì bị gãy vụnRuột bút chì không có tính dẻo
  2.Dùng tay bẻ một đoạn dây đồngDây đồng không bị gãyĐồng có tính dẻo
  3.Dùng búa đập một đoạn dây nhômDây nhôm chỉ bị dát mỏngNhôm có tính dẻo
  • Kết luận: kim loại có tính dẻo nên kim loại được rèn, kéo sợi, dát mỏng, tạo nên các đồ vật khác nhau.
  [​IMG]
  Hình 1: Một số vật dụng có tỉnh dẻo​
  • Kim loại có tính dẻo.
  • Các kim loại khác nhau có tính dẻo khác nhau
  • Ứng dụng : Kim loại được rèn, kéo sợi, dát mỏng để tạo nên các đồ vật phục vụ cho đời sống và sản xuất.
  2. Tính dẫn điện

  [​IMG]
  Hình 2: Ứng dụng tính dẫn điện của kim loại​
  • Kim loại có tính dẫn điện
  • Các kim loại khác nhau có tính dẫn điện khác nhau
   • Kim loại có tính dẫn điện tốt nhất là Ag, sau đó đến Cu, Al, Fe …
   • Kim loại nào dẫn điện tốt thường cũng dẫn nhiệt tốt.
  3. Tính dẫn nhiệt

  [​IMG]
  Hình 3: Tính dẫn nhiệt của Kim loại​
  • Kim loại có tính dẫn nhiệt
  • Các kim loại khác nhau có tính dẫn nhiệt khác nhau
  • Kim loại dẫn điện tốt thường dẫn nhiệt tốt
  4. Tính ánh kim

  [​IMG]
  Hình 4: Tính ánh kim của kim loại​
  • Kim loại có ánh kim
  • Một số kim loại được dùng làm đồ trang sức và các vật dụng trang trí khác
  5. Tổng kết

  [​IMG]
  Hình 5: Sơ đồ tư duy bài Tính chất vật lí của kim loại