Hóa học 9 Bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  1. Thế nào là sự ăn mòn kim loại?


  • Sự phá hủy kim loại, hợp kim do tác dụng của hóa học trong môi trường được gọi là sự ăn mòn kim loại.
  [​IMG]
  Hình 1: Tàu thuyền bị gỉ sắt​
  2. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại

  2.1. Ảnh hưởng của các chất trong môi trường

  [​IMG]
  Hình 2: Ănh hưởng của các chất môi trường đến ăn mòn​
  • Sự ăn mòn kim loại không xảy ra hoặc xảy ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào thành phần của môi trường mà nó tiếp xúc.
  2.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ

  • Nhiệt độ cao sẽ làm cho sự ăn mòn kim loại xảy ra nhanh hơn
  3. Làm thế nào để bảo vệ các đồ vật bằng kim loại khỏi bị ăn mòn?

  3.1. Ngăn không cho kim loại tác dụng với môi trường

  Sơn, mạ, bôi dầu mỡ, ... Lên trên bề mặt kim loại . Các chất này bền, bám chắc vào bề mặt của kim loại, ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trường.
  [​IMG]
  Hình 3: Bảo vệ kim loại bằng phương pháp Mạ, Sơn bao phủ​
  3.2. Chế tạo hợp kim ít bị ăn mòn

  • Ví dụ: Cho thêm thép vào các kim loại như Crom, Niken cũng làm tăng độ bền của Thép với môi trường