Hóa học 9 Bài 23: Thực hành Tính chất hóa học của nhôm và sắt

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  1. Kiến thức cần nắm

  1.1. Thí nghiệm 1: Tác dụng của Nhôm và Oxi

  4Al + 3O2 $\overset{t^0}{\rightarrow}$ 2Al2O3
  trắng không màu trắng
  1.2. Thí nghiệm 2: Tác dụng của Sắt với Lưu huỳnh

  Fe(r, bột đen) + S (r, bột vàng) $\overset{t^0}{\rightarrow}$ FeS (r, đen)
  1.3. Thí nghiệm 3: Nhận biết kim loại Nhôm và Sắt

  Sử dụng thuốc thử NaOH:
  • Nhôm có phản ứng với dung dịch NaOH. Hiện tượng có khí không màu sinh ra.
  • Sắt không phản ứng với dung dịch NaOH
  2. Kĩ năng phòng thí nghiệm

  • (1) Chỉ được làm thí nghiệm khi có sự hiện diện của giáo viên trong phòng thí nghiệm.
  • (2) Đọc kỹ hướng dẫn và suy nghĩ trước khi làm thí nghiệm.
  • (3) Luôn luôn nhận biết nơi để các trang thiết bị an toàn.
  • (4) Phải mặc áo choàng của phòng thí nghiệm.
  • (5) Phải mang kính bảo hộ.
  • (6) Phải cột tóc gọn lại.
  • (7) Làm sạch bàn thí nghiệm trước khi bắt đầu một thí nghiệm.
  • (8) Không bao giờ được nếm các hóa chất thí nghiệm. Không ăn hoặc uống trong phòng thí nghiệm.
  • (9) Không được nhìn xuống ống thí nghiệm.
  • (10) Nếu làm đổ hóa chất hoặc xảy ra tại nạn, báo cho giáo viên ngay lập tức.
  • (11) Rửa sạch da khi tiếp xúc với hóa chất.
  • (12) Nếu hóa chất rơi vào mắt, phải đi rửa mắt ngay lập tức.
  • (13) Bỏ chất thải thí nghiệm vào đúng nơi qui định như được hướng dẫn.
  Bài tập minh họa

  1. Thí nghiệm 1: Tác dụng của Nhôm và Oxi

  • Các em chú ý quan sát thí nghiệm và hiện tượng của phản ứng xảy ra

  Video 1: Phản ứng giữa Nhôm và oxi​
  • Hiện tượng: Nhôm cháy sáng trong oxi
  • Giải thích: Al2O3 mỏng, bền trong không khí
  4Al + 3O2 $\overset{t^0}{\rightarrow}$ 2Al2O3
  trắng không màu trắng
  2. Thí nghiệm 2: Tác dụng của Sắt với Lưu huỳnh

  • Các em chú ý quan sát thí nghiệm và hiện tượng của phản ứng xảy ra

  Video 2: Phản ứng giữa Sắt và lưu huỳnh​
  • Hiện tượng: Sắt cháy sáng trong lưu huỳnh,
  • Giải thích: Bột Sắt phản ứng với bột lưu huỳnh theo phương trình
  Fe(r, bột đen) + S (r, bột vàng) $\overset{t^0}{\rightarrow}$ FeS (r, đen)
  3. Thí nghiệm 3: Nhận biết kim loại Nhôm và Sắt

  • Các em chú ý quan sát thí nghiệm và hiện tượng của phản ứng xảy ra
  • Ống nghiệm có sũi bọt khí có chứa nhôm do phản ứng của nhôm với dd NaOH
  • Sắt không có phản ứng với dung dịch NaOH