Hóa học 9 Bài 39: Benzen

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  1.Tính chất vật lí

  • Chất lỏng, không màu, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, hoà tan nhiều chất nhiều chất như dầu ăn, nến cao su, iốt
  • Benzen độc
  [​IMG]
  Hình 1: Benzen không tan trong nước​
  2. Cấu tạo phân tử

  [​IMG]
  Hình 2: Công thức cấu tạo của benzen​
  • Trong CTCT của benzen có 3 liên kết đôi và 3 liên kết đơn xen kẽ nhau.
  [​IMG]
  Hình 3: Mô hình phân tử Benzen​
  a) Dạng đặc b) Dạng rỗng
  2.1. Benzen có cháy không?


  Video 1: Đốt cháy Benzen​
  • Benzen dễ cháy tạo ra CO2 và nước: 2C6H6 + 15O2 → 12CO2 +6H2O
  2.2. Benzen có pứ thế với Br2 không?

  • Cách tiến hành:
  [​IMG]
  Hình 4: Thí nghiệm Benzen tác dụng với Brom có mặt bột Fe​
  • Hiện tượng: Màu nâu đỏ của Brom bị mất đi, có khí không màu thoát ra.
  • Giải thích: Benzen đã phản ứng với Brom có bột Fe làm xúc tác, tạo khí HBr không màu.
  • Phương trình phản ứng: C6H6 + Br2 $\overset{bot Fe}{\rightarrow}$ C6H5Br (brombenzen) + HBr
  2.3. Benzen có phản ứng cộng không?

  • Benzen không tác dụng với Brom trong dung dịch, chứng tỏ benzen khó tham gia phản ứng cộng hơn etilen và axetilen. Tuy nhiên, trong điều kiện thích hợp. benzen có phản ứng cộng với một số chất như:
  C6H6 + 3H2 $\overset{t^0, Ni}{\rightarrow}$ C6H12 (Xiclohexan)
  • Kết luận: Do phân tử có cấu tạo đặc biệt nên benzen vừa có phản ứng thế, vừa có phản ứng cộng. Tuy nhiên, phản ứng cộng của benzen xảy ra khó hơn so với etilen và axetilen.
  2.4. Ứng dụng

  [​IMG]
  Hình 5: Ứng dụng của benzen​
  5. Tổng kết

  [​IMG]
  Hình 6: Sơ đồ tư duy bài Benzen​