Hóa học 9 Bài 43: Thực hành Tính chất của Hiđrocacbon

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  1. Kiến thức cần nắm

  1.1. Thí nghiệm 1: Điều chế Axetilen

  • Phương trình phản ứng: CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2
  • Axetilen là chất khí không màu
  • Ít tan trong nước
  1.2. Thí nghiệm 2: Tính chất hóa học của Axetilen

  1.2.1. Tác dụng với dung dịch nước Brom
  Phương trình hóa học: C2H2(k) + Br2(dd) → C2H2Br2
  C2H2(k) + Br2(dd) → C2H2Br4
  1.2.2. Tác dụng với Oxi (phản ứng cháy)
  Phương trình phản ứng: 2C2H2 + 5O2 → 2CO2 + 2H2O
  1.3. Tính chất vật lí của benzen

  Benzen không tan trong nước
  2. Kĩ năng phòng thí nghiệm

  • Không dùng tay cầm trực tiếp hoá chất.
  • Không đổ hoá chất này vào hoá chất khác ngoài chỉ dẫn.
  • Không đổ lại hoá chất thừa lại lọ đựng ban đầu.
  • Không dùng hoá chất nếu không biết hoá chất gì.
  • Không nếm hoặc ngửi trực tiếp hoá chất.
  • Khi mở lọ hoá chất và lấy hoá chất không để dây ra bàn, dùng xong đậy nắp lại ngay.
  Bài tập minh họa

  1. Thí nghiệm 1: Điều chế Axetilen

  • Cách tiến hành: Các em chú ý quan sát thao tác cũng như hiện tượng của phản ứng rồi rút ra kết luận:

  Video 1: Điều chế và thu khí axetilen​
  • Hiện tượng: Khi nhỏ nước vào ống nghiệm thị thấy có khí xuất hiện đẩy nước ra khỏi ống nghiệm.
  • Giải thích: Khí axetilen tạo thành do phản ứngCaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2
  2. Thí nghiệm 2: Tính chất hóa học của Axetilen

  2.1. Tác dụng với dung dịch nước Brom

  • Cách tiến hành: Các em chú ý quan sát thao tác cũng như hiện tượng của phản ứng rồi rút ra kết luận:

  Video 2: Axetilen tác dụng với dung dịch nước Brom​
  • Hiện tượng: Dung dịch Brom có màu da cam sau khi dòng khí C2H2 đi qua thì màu của dung dịnh nhạt dần.
  • Giải thích: Phương trình hóa học
  C2H2(k) + Br2(dd) → C2H2Br2
  C2H2(k) + Br2(dd) → C2H2Br4
  2.2. Tác dụng với Oxi (phản ứng cháy)

  • Cách tiến hành: Các em chú ý quan sát thao tác tiến hành thí nghiệm dưới đây:

  Video 3: Axetilen cháy trong không khí​
  • Hiện tượng: Đốt cháy khí thoát ra cho ngọn lửa có nhiều khói đen.
  • Giải thích: Khi cháy C2H2 tạo thành CO2 (nguyên nhân ngọn lửa có nhiều khói đen) và H2O. Phản ứng toả nhiệt.
  • Phương trình phản ứng: 2C2H2 + 5O2 $\overset{t^0}{\rightarrow}$ 4CO2 + 2H2O
  3. Tính chất vật lí của benzen

  • Cách tiến hành: Các em chú ý quan sát thao tác cũng như hiện tượng của phản ứng rồi rút ra kết luận:

  Video 4: Tính chất vật lí của benzen​
  • Hiện tượng: Khi cho nước vào benzen, benzen không tan nổi lên phía trên mặt nước. Khi cho vào ống nghiệm có giọt dung dịch nước Brom thì dung dịch màu vàng nâu nổi lên dần.
  • Giải thích: Benzen không tan trong nước và nổi lên trên ống nghiệm. Benzen tác dụng với nước Brom tạo thành dung dịch màu vàng nâu.