Hóa học 9 Bài 55: Thực hành Tính chất của gluxit

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  1. Nội dung ôn tập
  a) Thí nghiệm 1: Tác dụng của Glucozơ với bạc nitrat trong dung dịch amoniac
  C6H12O6 + Ag2O \(\overset{NH_{3}}{\rightarrow}\) C6H12O7 (Axit gluconic) + 2Ag\(\downarrow\)

  b) Thí nghiệm 2: Phân biệt Glucozơ, Saccarozơ và tinh bột
  Sự hấp phụ Iod vào các khe trống trong tinh bột tạo màu xanh đen.

  ⇒ Phương pháp dùng để nhận biết Hồ tinh bột và ngược lại (dùng để nhận biết Iod)

  2. Kĩ năng thí nghiệm
  • Không dùng tay cầm trực tiếp hoá chất.

  • Không đổ hoá chất này vào hoá chất khác ngoài chỉ dẫn.

  • Không đổ lại hoá chất thừa lại lọ đựng ban đầu.

  • Không dùng hoá chất nếu không biết hoá chất gì.

  • Không nếm hoặc ngửi trực tiếp hoá chất.

  • Khi mở lọ hoá chất và lấy hoá chất không để dây ra bàn, dùng xong đậy nắp lại ngay.

  Bài tập minh họa
  1. Thí nghiệm 1: Tác dụng của Glucozơ với bạc nitrat trong dung dịch amoniac
  a. Cách tiến hành
  Cách tiến hành, các em quan sát thí nghiệm sau:


  Video 1: Phản ứng tráng bạc của Glucozơ

  b) Hiện tượng
  Có chất màu sáng bạc bám lên thành ống nghiệm

  c) Giải thích:
  Do Ag sinh ra từ phản ứng bám lên thành ống nghiệm: C6H12O6 + Ag2O \(\overset{NH_{3}}{\rightarrow}\) C6H12O7 (Axit gluconic) + 2Ag\(\downarrow\)

  2. Thí nghiệm 2: Phân biệt Glucozơ, Saccarozơ và tinh bột
  a) Cách tiến hành
  Cách tiến hành, các em quan sát thí nghiệm sau:


  Video 2: Phân biệt glucozơ, saccarozo và tinh bột

  b) Hiện tượng
  • Khi cho hồ tinh bột vào thì dung dịch trong ống 2 hóa xanh
  • Khi cho dung dịch bạc nitrat trong amoniac vào ống 1 và 3 rồi ngâm cả hai ống trong cốc nước nóng thấy ống 1 có xuất hiện lớp kim loại trắng sáng bám lên thành ống nghiệm số 1
  c) Giải thích
  • Khi cho hồ tinh bột vào thì dung dịch trong ống 2 hóa xanh là do sự hấp phụ Iod vào các khe trống trong tinh bột tạo màu xanh đen ⇒ Nhận biết tinh bột
  • Khi cho dung dịch bạc nitrat trong amoniac vào ống 1 và 3 rồi ngâm trong cốc nước nóng thấy ống 1 có xuất hiện lớp kim loại trắng sáng bám lên thành ống nghiệm
   • Ống 1 chứa Glucozơ: Do phản ứng C6H12O6 + Ag2O \(\overset{NH_{3}}{\rightarrow}\) C6H12O7 (Axit gluconic) + 2Ag\(\downarrow\)
   • Ống 3 chứa Saccarozơ