Hóa Học Hữu Cơ - Đặng Như Tại - Trần Quốc Sơn

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV07
  Đăng lúc: 17/6/19

  Giáo trình hoá học hữu cơ được biên soạn theo chương trình hoá học hữu cơ do Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo ban hành cho nhóm ngành III và các ngành có liên quan. Sách gồm 5 chương: Hai chương đầu do GS TRẦN QUỐC SƠN trường Đại học Quốc Gia Hà Nội viết, nội dung chủ yếu là đại cương về hoá hữu cơ và hidrocacbon; ba chương còn lại do GS.TS. Đặng Như Tại trường ĐHKHTN-ĐHQG Hà Nội viết nội dung chủ yếu đề cập đến dẫn xuất hidrocacbon và hợp chất dị vòng. Giáo trình được dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên, tài liệu tham khảo cho giáo viên phổ thông và học sinh trung học và học sinh các lớp năng khiếu về hoá học. Sách gồm các chương cụ thể như sau:
  Chương 1: Đại cương về hoá học hữu cơ
  Chương 2: Hidrocacbon
  Chương 3: Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức
  Chương 4: Hợp chất tạp chức
  Chương 5: Hợp chất dị vòng


  16.jpg

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


   

  Xem các chủ đề cùng chuyên mục