Hoá học lớp 9 - Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 1 trang 48 sgk hoá học 9. Hãy nêu tính chất vật lí và ứng dụng tương ứng của kim loại.
  Giải
  1. Tính dẻo
  -các kim loại khác nhau có tính dẻo khác nhau
  -Ứng dụng: vì có tính dẻo nên kim loại được rèn, kéo sợi, dát mỏng tạo nên các đồ vật khác nhau
  2. Tính dẫn điện
  -các kim loại khác nhau có tính dẫn điện khác nhau. kim loiaj dẫn điện tốt nhất là Ag sau đó đến Cu, Al, Fe...
  -do có tính dẫn điện nên được sử dụng để làm dây dẫn điện
  3. Tính dẫn nhiệt
  - Kim loại khác nhau có tính dẫn nhiệt khác nhau . Kim loai dẫn diện tốt nhất thường dẫn nhiệt tôt.
  4. Ánh kim
  -Một số kim loại dùng làm đồ trang sức và các vật dụng trang trí khác.
  Bài 2 trang 48 sgk hoá học 9. Hãy chọn những từ (cụm từ) thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau đây :
  a) Kim loại vontam được dùng làm dây tóc bóng đèn điện là do có ............ cao.
  b) Bạc, vàng được dùng làm ........... vì có ánh kim rất đẹp.
  c) Nhôm được dùng làm vật liệu chế tạo vỏ máy bay là do ............. và ..........
  d) Đồng và nhôm được dùng làm ............. là do dẫn điện tốt.
  e ............. được dùng làm dụng cụ nấu bếp là do bền trong không khí và dẫn nhiệt tốt.
  1. nhôm ; 2. bền ; 3. nhẹ ; 4. nhiệt độ nóng chảy ; 5. dây điện ; 6. đồ trang sức.
  Lời giải:
  a) nhiệt độ nóng chây
  b) đồ trang sức
  c) nhẹ, bền
  d) dây diện
  e) nhôm
  Bài 3 trang 48 sgk hoá học 9. Có các kim loại sau : đồng, kẽm, magie, natri, bạc. Hãy chỉ ra hai kim loại dẫn điện tốt nhất.
  Trả lời: Kim loại dẫn điện tốt nhất là đồng và bạc
  Bài 4 trang 48 sgk hoá học 9. Hãy tính thể tích 1 mol của mỗi kim loại (nhiệt độ, áp suất trong phòng thí nghiệm), biết khối lượng riêng (g/cm3) tương ứng là : Da/ = 2,7 ; DK = 0,86 ; DCu = 8,94.
  Lời giải:
  Thể tích mol là thể tích chiếm bởi M gam kim loại đó. Áp dụng công thức:
  V = \( \frac{m}{D}\), với m = M gam.
  VAl = \( \frac{m}{D}\) = \( \frac{27}{2,7}\) = 10cm3. ; Vk = \( \frac{m}{D}\) = \( \frac{39}{0,86}\) = 45,35 cm3.
  VCu = \( \frac{m}{D}\) = \( \frac{64}{8,94}\) = 7,16 cm3.
  Bài 5 trang 48 sgk hoá học 9. Hãy kể tên 3 kim loại được sử dụng để:
  a) làm vật dụng gia đình.
  b) sản xuất dụng cụ, máy móc.
  Lời giải:
  a) Ba kim loại được sử dụng làm vật dụng gia đình là: sắt, nhôm, đồng.
  b) Ba kim loại dược sử dụng sản xuất dụng cụ, máy móc là: sắt, nhôm, niken.