Học tiếng Việt - Bài 1 - Chào hỏi - Learn English - Unit 1 - Greetings

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  luyen-thi-thu-khoa-vn-hoc-tieng-Anh-Bai-1-Chao-hoi.png
  luyen-thi-thu-khoa-grapes.png I. Các tình huống hội thoại

  luyen-thi-thu-khoa-vn-hoc-tieng-Anh-Bai-1-Chao-hoi-01.png
  luyen-thi-thu-khoa-vn-olive.png 1. Harry gặp một người Việt Nam.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-person-01.png Harry: Chào ông!
  luyen-thi-thu-khoa-vn-person-02.png Ông Hoà: Chào anh!
  luyen-thi-thu-khoa-vn-person-01.png Harry: ông có khoẻ không?
  luyen-thi-thu-khoa-vn-person-02.png Ông Hoà: Cám ơn, tôi khoẻ. Còn anh? Khoẻ không?
  luyen-thi-thu-khoa-vn-person-01.png Harry: Cám ơn. Tôi bình thường.

  luyen-thi-thu-khoa-vn-olive.png 2. Harry gặp Helen.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-person-01.png Harry: Chào Helen!
  luyen-thi-thu-khoa-vn-person.png Helen: Chào Harry.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-person-01.png Harry: Bạn có khoẻ không?
  luyen-thi-thu-khoa-vn-person.png Helen: Cám ơn. Tôi bình thường. Còn anh?
  luyen-thi-thu-khoa-vn-person-01.png Harry: Cám ơn. Tôi cũng bình thường.

  luyen-thi-thu-khoa-vn-olive.png 3. Harry gặp thầy giáo.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-person-01.png Harry: Chào thầy ạ!
  luyen-thi-thu-khoa-vn-person-02.png Thầy: Chào anh!
  luyen-thi-thu-khoa-vn-person-01.png Harry: Thầy có khoẻ không ạ?
  luyen-thi-thu-khoa-vn-person-02.png Thầy: Cám ơn anh. Tôi vẫn khoẻ.

  luyen-thi-thu-khoa-vn-olive.png 4. Tạm biệt.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-person-01.png Harry: Tạm biệt Helen!
  luyen-thi-thu-khoa-vn-person.png Helen: Tạm biệt! Hẹn gặp anh ngày mai.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-person.png Harry: Vâng.

  luyen-thi-thu-khoa-grapes.png II. Ghi chú ngữ pháp

  luyen-thi-thu-khoa-vn-hoc-tieng-Anh-Bai-1-Chao-hoi-02.png
  luyen-thi-thu-khoa-vn-olive.png 1. Mẫu câu chào.
  - Chào: Ông/ bà/ anh/ chị

  luyen-thi-thu-khoa-vn-olive.png 2. Mẫu câu hỏi - đáp về sức khoẻ.
  Hỏi: Ông/ bà/ anh/ chị/ có khoẻ không?
  Đáp: Cám ơn ông/ bà/ anh/ chị/ tôi bình thường/ khoẻ/ cũng bình thường/ vẫn khoẻ.

  luyen-thi-thu-khoa-vn-olive.png 3. Cũng, vẫn: tương đương trong tiếng Anh là "also", "still".
  Ví dụ: Cám ơn, tôi cũng bình thường.
  Harry vẫn khoẻ.

  luyen-thi-thu-khoa-vn-olive.png 4. Ạ: từ đặt cuối câu biểu thị sự kính trọng.