Hỏi diện tích mỗi khu đất là bao nhiêu mét vuông?

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪