Hướng Dẫn Học Tốt Tiếng Anh 12 - Mai Lan Hương - Nguyễn Thanh Loan

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Quyển sách được biên soạn nhằm giúp học sinh chuẩn bị bài trước khi lên lớp và ôn lại bài học, đồng thời hướng dẫn học sinh cách tự học, từ đó tăng sự chủ động trong quá trình học tập và làm cho việc học thêm hứng thú. Mỗi bài học trong sách bao gồm các phần:
  Từ vựng (Glossary): Gồm tất cả các từ mới trong bài. Các từ đều được phiên âm theo hệ phiên âm quốc tế mới và được định nghĩa sát với nghĩa trong bài học, có ví dụ minh hoa.
  Ngữ pháp (Grammar): Gồm các điểm ngữ pháp của từng phần trong mổi đơn vị bài học; được soạn theo cách phân tích, mở rộng với các giảng giải rõ ràng và đầy đủ.
  Bài giải và bài dịch (Solutions and translations): Giải và dịch tất cả các bài đối thoại, bài học trong sách giáo khoa và băng Cassette Tiếng Anh 10-11-12.


  08.jpg

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU