Hướng Dẫn Ôn Thi Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông Môn Lịch Sử - Trương Ngọc Thơi

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Để giúp các em học sinh có tài liệu ôn thi, đáp ứng nhu cầu của kỳ thi THPT Quốc Gia chúng tôi biên soạn cuốn sách Hướng Dẫn Luyện Thi THPT Quốc Gia Môn Lịch Sử. Cuốn sách gồm 2 phần:
  Phần 1: Tóm tắt kiến thức Lịch sử lớp 12.
  Phần 2: Đề thi minh họa Lịch sử 10, 11, 12. Phần này giúp các em có điều kiện tham khảo, học tập. Đây sẽ là tài liệu quý giá cho những em học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT quốc gia.
  Mỗi phần chúng tôi tóm tắt kiến thức cơ bản, trọng tâm của từng bài, từng chương đồng thời nêu và hướng dẫn trả lời các câu hỏi ở mức độ từ dễ đến khó. Đây là tài liệu tham khảo được biên soạn theo hướng tổ chức thi hai chung của bộ Giáo Dục Và Đào Tạo.


  11.jpg

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU