Khái quát & Tầm nhìn - Hiểu biết về hoạt động kinh doanh chính của Công ty Posco-Vietnam Co., Ltd

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Khái quát vềcông ty Posco-Vietnam Co., Ltd
  Thép cán nguội (CR)
  Có bề mặt đẹp và khả năng gia công rất tốt. Chúng được sử dụng cho các mục đích khác nhau bao gồm ô tô, thiết bị gia dụng, nội thất, thiết bị văn phòng, máy móc công nghiệp và vật liệu xây dựng. Do sự phát triển về kinh tế và sự tiến bộ về mặt tiêu dùng, nên khách hàng ngày càng đòi hỏi những sản phẩm có chất lượng cao, đa dạng về chủng loại và nhiều tính năng phức tạp. Chúng tôi, POSCO-VIỆT NAM đang nỗ lực không ngừng để đáp ứng tốt nhất cho khách hàng với chất lượng tối ưu và cải tiến liên tục trong từng sản phẩm.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-confirm.png Thời gian thành lập mang tính pháp nhân: 15/11/2006
  luyen-thi-thu-khoa-vn-water-drop.png Động thổ nhà máy: 1/8/2007 (hoàn công sau 26 tháng)
  luyen-thi-thu-khoa-vn-water-drop.png Động thổ cảng: 1/10/2007 (hoàn công sau 12 tháng)
  luyen-thi-thu-khoa-vn-water-drop.png Ngày khánh thành nhà máy: 19/10/2009
  luyen-thi-thu-khoa-vn-confirm.png Diện tích đất: 108 ha.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-water-drop.png Nhà máy cán nguội 34.4 ha, cảng là 14.9 ha
  luyen-thi-thu-khoa-vn-confirm.png Quy mô sản xuất: 1.2 triệu tấn /năm (CR 700.000 Ton/năm, F/H 500.000 Ton/năm)
  luyen-thi-thu-khoa-vn-confirm.png Kế hoạch bán hàng: nội địa 60%, xuất khẩu 40%
  luyen-thi-thu-khoa-vn-confirm.png Mục tiêu đạt tỉ lệ sản xuất đa của PCM
  luyen-thi-thu-khoa-vn-water-drop.png Thời gian đạt: sau khi hoàn công 5.7 tháng (1/10/2009 ~ 21/3/2010)
  luyen-thi-thu-khoa-vn-confirm.png Mục tiêu đạt tỉ lệ sản xuất tối đa của CAL
  luyen-thi-thu-khoa-vn-water-drop.png Thời gian đạt: sau khi hoàn công 5 tháng (1/10/2009 ~ 28/2/2010)
  luyen-thi-thu-khoa-vn-confirm.png Mục tiêu của POSCO-VIỆT NAM
  luyen-thi-thu-khoa-vn-water-drop.png Trở thành dây chuyền cán nguội tối tân nhất trên thế giới
  luyen-thi-thu-khoa-vn-water-drop.png Cung cấp hàng hóa cho khách hàng với giá thành thấp nhất
  luyen-thi-thu-khoa-vn-water-drop.png Trở thành nhà máy xanh nhằm giữ gìn bảo vệ môi trường
  luyen-thi-thu-khoa-vn-water-drop.png Nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi môi trường thông qua hoạt động cải tiến
  luyen-thi-thu-khoa-vn-water-drop.png Đào tạo nhân tài tương xứng với Global Posco…

  Tầm nhìn của Posco Group
  luyen-thi-thu-khoa-vn-vision-of-posco-group.jpg
  luyen-thi-thu-khoa-vn-comments.png Comment: / Chú thích
  luyen-thi-thu-khoa-vn-detail-of-shipment.png Management philosophy:
  Corporate Citizenship: Building a Better Future Together / Triết lý quản lý: Công dân doanh nghiệp: Cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn
  luyen-thi-thu-khoa-vn-detail-of-shipment.png Vision: With POSCO / Tầm nhìn: With POSCO
  luyen-thi-thu-khoa-vn-detail-of-shipment.png Management Direction: / Hướng quản lý:
  luyen-thi-thu-khoa-vn-anchor-point.png Business With POSCO / Kinh doanh với POSCO

  Creating value together with business partners / Cùng nhau tạo ra giá trị với các đối tác kinh doanh
  luyen-thi-thu-khoa-vn-anchor-point.png Society With POSCO / Xã hội với POSCO
  Shaping a better tomorrow with the community / Định hình một ngày mai tốt đẹp hơn với cộng đồng
  luyen-thi-thu-khoa-vn-anchor-point.png People With POSCO / Con người với POSCO
  Building a culture of trust and creativity / Xây dựng văn hóa tin cậy và sáng tạo
  luyen-thi-thu-khoa-vn-detail-of-shipment.png Management Principle / Nguyên tắc quản lý
  luyen-thi-thu-khoa-vn-anchor-point.png Value Creation management / Quản lý tạo giá trị
  luyen-thi-thu-khoa-vn-anchor-point.png Win-Win management / Quản lý Win-Win
  luyen-thi-thu-khoa-vn-anchor-point.png Innovation management / Quản lý đổi mới
  luyen-thi-thu-khoa-vn-detail-of-shipment.png Code of conduct / Quy tắc ứng xử
  luyen-thi-thu-khoa-vn-anchor-point.png Shiljil - Substance / Shiljil - Vật chất
  luyen-thi-thu-khoa-vn-anchor-point.png Shilhaeng - Execution / Shilhaeng - Chấp hành
  luyen-thi-thu-khoa-vn-anchor-point.png Shilli - Practical / Shilli - Thực tiễn
  luyen-thi-thu-khoa-vn-detail-of-shipment.png Core value / Giá trị cốt lõi
  luyen-thi-thu-khoa-vn-anchor-point.png Safety / Sự an toàn
  luyen-thi-thu-khoa-vn-anchor-point.png Win-Win / Win-Win
  luyen-thi-thu-khoa-vn-anchor-point.png Ethics / Đạo đức
  luyen-thi-thu-khoa-vn-anchor-point.png Creativity / Sáng tạo
  Lịch sử của Posco-Vietnam
  Tham khảo Link sau: http://poscovietnam.vn/default.aspx?g=1&i=6