Khái quát về dân cư và đặc điểm phát triển kinh tế khu vực Đông Á

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Khái quát về dân cư và đặc điểm phát triển kinh tế khu vực Đông Á
  Đông Á là khu vực có dân số rất đông, nhiều hơn dân số của các châu lục lớn như châu Phi, châu Âu, châu Mĩ. Các quốc gia và lãnh thổ của Đông Á có nền văn hóa rất gần gũi với nhau.
  Bảng 13.1. Dân số các nước và vùng lãnh thổ Đông Á năm 2002 (triệu người)
  Trung QuốcNhật BảnCHDCND Triều TiênHàn QuốcĐài Loan
  1288,0127,423,248,422,5
  Nguồn : Niên giám thống kê 2002. NXB Thống kê, Hà Nội, 2003.
  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai. nền kinh tế các nước Đông Á đều kiệt quệ, đời sống nhân dân rất cực khổ. Ngày nay nền kinh tế các nước và vùng lãnh thổ Đông Á có đặc điểm :
  - Phát triển nhanh và duy trì tốc độ tăng trưởng cao.
  - Quá trình phát triển đi từ sản xuất thay thế hàng nhập khẩu đến sản xuất để xuất khẩu. Biểu hiện điển hình là sự phát triển của Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

  01.jpg