Khảo sát chuyên đề Tiếng Anh 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Khảo sát chuyên đề Tiếng Anh 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc

  LTTK TEZ giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 đề thi khảo sát chuyên đề Tiếng Anh 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc, nhằm giúp các em tự kiểm tra lại kiến thức Tiếng Anh lớp 11 đã học sau giai đoạn nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2019.

  Giới thiệu sơ lược: Đề thi khảo sát chuyên đề Tiếng Anh 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc gồm 24 câu trắc nghiệm và 02 câu tự luận, học sinh làm bài trong 50 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

  Trích dẫn đề thi khảo sát chuyên đề Tiếng Anh 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc:
  + Why are red and yellow flowers popular in decorating the house at Tet?
  A. Because they are friendly and pleasant. B. Because they make the house look comfortable to be in.
  C. Because they represent good luck. D. Because they are attractive and cheap.
  + Mike turned off the light, then he went to bed.
  A.Before Mike turned off the light, he had gone to bed. B.After Mike had gone to bed, he turned off the light.
  C.Before Mike went to bed, he had turned off the light. D. Mike turned off the light as soon as he had gone to bed.
  + Which of the following is not mentioned in the passage?
  A. Tet is period of concord and hope. B.Tet is a sort of bond that ties the living and the dead.
  C. Tet is a great season of joy and of entertainment. D. Tet is an occasion for a family reunion.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪