Khảo sát sự hiện diện và tính nhạy với kháng sinh của vi khuẩn Salmonella trên lợn

  1. Tác giả: LTTK CTV02
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪