Khi nào cần thì tách hay gộp các ô của bảng? Hãy nêu ví dụ cụ thể cho từng trường hợp.

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Khi nào cần thì tách hay gộp các ô của bảng? Hãy nêu ví dụ cụ thể cho từng trường hợp.
  Trả lời:

  Trình tự thực hiện các thao tác đó là:
  - Tạo bảng gồm 7 cột, 5 dòng
  - Chia ô trên cùng của cột thứ ba tính từ trái sang thành 2 dòng, 3 cột. Sau đó lạo gộp 3 ô trên cùng của 3 cột vừa tách ra thành một ô
  - Tách các còn lại của cột thứ ba thành ba cột, một dòng.
  - Thay đổi độ rộng các cột để cho vừa với dữ liệu nhập vào và trông cho đẹp mắt. Khi dó ta có bảng để so sánh nhiệt độ, lượng mua... của Đà Lạt với mội vài điểm du lịch khác trên thế giới như đã trình bày ờ câu a3) cùa bài tập và thực hành 9.