Khóa học lập trình C#.NET với những ứng dụng game cơ bản

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Khóa học lập trình C#.NET với những ứng dụng game cơ bản

  Mô tả: - Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức cơ bản của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học
  - Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học
  - Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net
  - Học viên có thể tiếp tục học C# nâng cao với phần tương tác cơ sở dữ liệu
  - Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.

  - Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình C# (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển trong C#, phương thức, lớp....)
  - Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#
  - Xử lý chuỗi, mảng, collections
  - Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện
  - Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ.

  Lợi ích từ khoá học

  • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#
  • Có khả năng phát triển phần mềm ứng dụng bằng C#
  • Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin
  • Là nền tảng để tiếp tục học tương tác cơ sở dữ liệu với ADO.NET, LINQ, WPF
  • Phù hợp với
  • Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C#
  • Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C#
  • Sinh viên không học công nghệ thông tin muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

  PHẦN 1

  PHẦN 2