Không có sông nào để vượt qua - Thiền sư Ni Daehaeng

  1. Tác giả: LTTK CTV17
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Cuộc sống luôn luôn là dòng sông trôi chảy, chúng ta sống là chảy, là hoạt động không ngừng. Vì luôn đồng hành, luôn tươi mới nên không đứng lại, không ở một bên bờ để ngóng tìm bờ bên kia. Ni sư Đại Hằng (Daehaeng) đã thể nhập tính sống trọn vẹn. Những bài pháp mạnh mẽ của Sư giúp chúng ta cảm nhận năng lực vô tận của chính mình và của cả thế giới. Xin trân trọng giới thiệu bản dịch này
    [​IMG]

    ✪ ✪ ✪ ✪ ✪