Kiểm tra định kỳ HK2 Toán 12 lần 1 năm 2018 – 2019 trường Lương Định Của – Cần Thơ

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Kiểm tra định kỳ HK2 Toán 12 lần 1 năm 2018 – 2019 trường Lương Định Của – Cần Thơ

  Đề kiểm tra định kỳ HK2 Toán 12 lần 1 năm học 2018 – 2019 trường THPT Lương Định Của – Cần Thơ là đề kiểm tra một tiết Giải tích 12 chương 3, nội dung kiểm tra gồm: nguyên hàm và các phương pháp tìm nguyên hàm, tích phân và các phương pháp tính tích phân, ứng dụng của tích phân để tính diện tích, thể tích, giải các dạng toán thực tiễn liên quan.

  Đề kiểm tra định kỳ HK2 Toán 12 lần 1 năm 2018 – 2019 trường Lương Định Của – Cần Thơ có mã đề 133 gồm 4 trang với 25 câu trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài kiểm tra trong 45 phút, đề kiểm tra có đáp án các mã đề 133, 355, 288, 444.

  Trích dẫn đề kiểm tra định kỳ HK2 Toán 12 lần 1 năm 2018 – 2019 trường Lương Định Của – Cần Thơ:
  + Viết công thức tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại các điểm x = a, x = b (a < b) có diện tích thiết diện bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x (a ≤ x ≤ b) là S(x).
  + Một vật chuyển động với vận tốc v(t) (m/s) có gia tốc v'(t) = 3/(t + 1) (m/s^2). Vận tốc ban đầu của vật là 6 m/s. Hỏi vận tốc của vật sau 10 giây (làm tròn đến kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất) có giá trị gần với giá trị nào sau đây?
  + Viết công thức tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình thang cong, giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x), trục Ox và hai đường thẳng x = a, x = b (a < b), xung quanh trục Ox.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪