Kinh Tế Vi Mô - Chương 2 - Bài 1: Thị trường

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  1. Mô hình thị trường


  Người tiêu dùng có nhu cầu mua sắm các hàng hóa và dịch vụ cụ thể. Các công ty kinh doanh đáp ứng bằng cách sản xuất những hàng hóa và dịch vụ mà người tiêu thụ cán. Những số lượng hàng hóa mà tất cả những người tiêu thụ muốn mua và có khả năng mua ở các mức giá khác nhau, tạo nên cầu thị trường. Những số lượng hàng hóa mà tất cả các công ty kinh doanh muốn bán và có khả năng bán ở các mức giá khác nhau, tạo nên cung thị trường.
  Sự kết hợp cầu và cung thị trường đối với một hàng hóa hay dịch vụ cụ thể, hình thành nên một mô hình thị trường.

  2. Các mô hình thị trường


  Dựa vào tính cạnh tranh có thể chia thị trường ra làm 4 loại:
  (1) Thị trường cạnh tranh hoàn toàn
  (2) Thị trường cạnh tranh độc quyến
  (3) Thị trường độc quyền nhóm
  (4) Thị trường độc quyền hoàn toàn
  Cầu, cung được xem xét trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn. Sự cạnh tranh hoàn toàn hiếm khi tồn tại trong thực tế, nhưng mô hình này hoàn toàn có ích như là một tiêu chuẩn để so sánh các tình huống và kết quả trong thực tế. Thị trường cạnh tranh hoàn toàn có 4 đặc tính:
  • Trước hết phải có nhiều người mua và nhiều người bán, tất cả đều tìm kiếm lợi ích cho mình. Những lượng bán và lượng mua của mỗi người chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong lượng cung và lượng cầu thị trường, do đó họ không thể ảnh hưởng đến giá cả thị trường bằng cách mua nhiều hay ít hoặc cung cấp nhiều hay ít. Bất kỳ một người mua và người bán nào cũng đều là “người nhận giá”.
  • Phải có thông tin hoàn hảo đối với các điều kiện mua bán trên toàn bộ thị trường, không một người mua nào phải trả giá cao hơn do không am hiểu, hay không một người bán nào cung cấp với mức giá thấp hơn giá đã hình thành trên thị trường.
  • Phải có sự đồng nhất về sản phẩm, nghĩa là sản phẩm của người cung cấp này hoàn toàn có thể được thay thế bằng sản phẩm của những người cung cấp khác.
  • Cuối cùng, phải dễ dàng thay đổi đến một thị trường thuận lợi cho việc mua bán. Người mua phải tìm được mức giá thấp nhất và người bán tìm thấy những mức giá cao nhất cho hàng hóa của mình.