Lạc Dương Nữ Nhi Hành - Tiểu Đoạn

  1. Tác giả: LTTK CTV07
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


    Tiểu Đoạn tên thật là Đoàn Ngân, sinh năm 1973 tại Tề Tề Cáp Nhĩ – Hắc Long Giang, nguyên quán Tùy Châu – Hồ Bắc, thi thoảng sống ở Thâm Quyến. Học đến lớp 11 nghỉ, bảy năm sau đó (1997) bắt tay viết lách và từ năm 2000 xác định hướng đi là sáng tác truyện kiếm hiệp. Tiểu Đoạn thích làm thơ từ, viết tản văn, sáng tác đầu tay 'Bôi Tuyết' (2001) được đăng nhiều kỳ trên diễn đàn Thanh Vận, sau đó đăng tải lại trong tạp chí “Võ Hiệp”, nhưng với nhan đề là 'Loạn thế anh hùng truyện'. Tác phẩm Tiểu Đoạn cốt tinh không cốt nhiều, mỗi dòng chữ là một dòng chắt lọc và chiêm nghiệm, văn phong cổ nhã bùi ngùi, luôn chứa đựng sự trăn trở của một người trẻ trước mỗi lựa chọn và ngả rẽ cuộc đời.

    12.jpg

    ✪ ✪ ✪ ✪ ✪