Lẽ phải của phi lý trí - Dan Ariely

  1. Tác giả: LTTK CTV17
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Bài học từ Sự trì hoãn và Tác dụng phụ trong y học Không biết bạn thế nào, chứ tôi thì chưa bao giờ gặp người nào không từng một lần chần chừ trong đời. Trì hoãn những nhiệm vụ chán ngắt có lẽ là vấn đề chung của nhân loại – mà để giải quyết được vấn đề này thì khó đến không ngờ, cho dù chúng ta đã cố gắng phát huy sức mạnh ý chí, nỗ lực tự kiểm soát bản thân hay quyết tâm thay đổi biết bao nhiêu lần.
    [​IMG]

    ✪ ✪ ✪ ✪ ✪