Luận văn thạc sĩ - Đặc điểm thơ điền viên - sơn thủy từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVII

 1. Tác giả: LTTK CTV20
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Luận văn thạc sĩ - Đặc điểm thơ Điền viên - Sơn thủy từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVII

  Thơ điền viên - sơn thủy là một mảng đề tài lớn trong văn học trung đại Việt Nam. Cùng với việc miêu tả thiên nhiên, thi nhân qua đó còn gởi gắm những nỗi niềm sâu kín của mình. Vì vậy, thơ điền viên - sơn thủy vừa là một bức tranh thiên nhiên diễm lệ, vừa là nơi ghi dấu tâm hồn của thi nhân trung đại Việt Nam.

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU