Luyện tập chung trang 125

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Bài 1: Tính
  a)
  12 + 3 =
  15 + 4 =
  8 + 2 =
  14 + 3 =
  15 - 3 =
  19 - 4 =
  10 - 2 =
  17 - 3 =
  b)
  11 + 4 + 2 =
  19 - 5 - 4 =
  14 + 2 - 5 =

  Bài 2:

  a) Khoanh vào số lớn nhất: 14, 18, 11, 15
  b) Khoanh vào số bé nhất: 17, 13, 19, 10

  Bài 4: Đoạn thẳng AB dài 3cm và đoạn thẳng BC dài 6cm. Hỏi đoạn thẳng AC dài mấy xăng-ti-mét ?

  [​IMG]
  Bài giải:
  Bài 1:
  a)
  12 + 3 = 15
  15 + 4 = 19
  8 + 2 = 10
  14 + 3 = 17
  15 - 3 = 12
  19 - 4 = 15
  10 - 2 = 8
  17 - 3 = 14
  b)
  11 + 4 + 2 = 17
  19 - 5 - 4 = 10
  14 + 2 - 5 = 11
  Bài 2:
  a) Khoanh vào số 18.
  b) Khoanh vào số 10.
  Bài 4:
  Đoạn thẳng AC dài:
  3 + 6 = 9 (cm)
  Đáp số: 9 cm.