Lý thuyết và bài tập Mệnh đề - Tập hợp - Dương Phước Sang

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  L̷ý̷ ̷t̷h̷u̷y̷ế̷t̷ ̷v̷à̷ ̷b̷à̷i̷ ̷t̷ậ̷p̷ ̷M̷ệ̷n̷h̷ ̷đ̷ề̷ ̷-̷ ̷T̷ậ̷p̷ ̷h̷ợ̷p̷ ̷-̷ ̷
  D̷ư̷ơ̷n̷g̷ ̷P̷h̷ư̷ớ̷c̷ ̷S̷a̷n̷g̷

  LTTK Education xin gửi đến bạn đọc tuyển chọn tài liệu Lý thuyết và bài tập Mệnh đề - Tập hợp của tác giả Dương Phước Sang. Nội dung của tài liệu này gồm có các phần:
  upload_2020-5-23_11-16-28.png A. Tóm tắt lý thuyết
  upload_2020-5-23_11-17-8.png I. Mệnh đề
  upload_2020-5-23_11-17-9.png II. Tập hợp
  upload_2020-5-23_11-17-11.png III. Các phép toán trên tập hợp
  upload_2020-5-23_11-17-12.png IV. Các tập hợp số

  upload_2020-5-23_11-16-31.png B. Bài tập vận dụng
  Gồm Bài tập cơ bản và Bài tập nâng cao của các mục lớn ở phần Tóm tắt lý thuyết.

  Hy vọng tài liệu này sẽ mang lại nhiều điều bổ ích cho quý bạn đọc. Chúc quý bạn đọc thành công!


  learning.jpg


  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU

  V̲ậ̲y̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲a̲ ̲l̲à̲m̲ ̲g̲ì̲?̲ ̲B̲ấ̲t̲ ̲c̲ứ̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲g̲ì̲.̲ ̲M̲ộ̲t̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲g̲ì̲ ̲đ̲ó̲.̲ ̲M̲i̲ễ̲n̲ ̲l̲à̲ ̲t̲a̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲n̲g̲ồ̲i̲ ̲t̲h̲ừ̲ ̲ở̲ ̲đ̲ó̲.̲ ̲N̲ế̲u̲ ̲t̲a̲ ̲l̲à̲m̲ ̲h̲ỏ̲n̲g̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲,̲ ̲h̲ã̲y̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲l̲ạ̲i̲.̲ ̲H̲ã̲y̲ ̲t̲h̲ử̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲g̲ì̲ ̲đ̲ó̲ ̲k̲h̲á̲c̲.̲ ̲N̲ế̲u̲ ̲t̲a̲ ̲đ̲ợ̲i̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲a̲ ̲t̲h̲ỏ̲a̲ ̲m̲ã̲n̲ ̲t̲ấ̲t̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ắ̲c̲ ̲c̲h̲ắ̲n̲,̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲à̲ ̲q̲u̲á̲ ̲m̲u̲ộ̲n̲.̲ ̲-̲ ̲L̲e̲e̲ ̲I̲a̲c̲o̲c̲c̲a̲

  Theo LTTK Education