Máu có cả kháng nguyên A và B có thể truyền cho người nhóm máu O không? Vì sao?

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  - Máu có cả kháng nguyên A và B có thể truyền cho người nhóm máu O không? Vì sao?
  - Máu không có kháng nguyên A và B có thể truyền cho người nhóm máu O không? Vì sao?
  - Máu có nhiễm các tác nhân gây bệnh (virut gây viêm gan B, virut HIV...) có thể truyền cho người khác được không? Vì sao?
  Lời giải chi tiết
  - Máu có cả kháng nguyên A và B không thể truyền cho người có nhóm máu O (có cả α và β) vì sẽ bị kết dính hồng cầu.
  - Máu không có kháng nguyên A và B có thể truyền cho người có nhóm máu O vì không bị kết dính hồng cầu.
  - Máu có nhiễm các tác nhân gây bệnh (virut gây viêm gan B, virut HIV...) không được đem truyền cho người khác vì sẽ gây nhiễm các bệnh này cho người được truyền máu.