Năm 79 tr. CN thảm ho ạ núi lửa và động đất đã phá hu ỷ hoàn toàn hai thành phố La mã. Tên hai thành phố ấy là gì?

  1. Chia sẻ trang này

    Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  2. Chia sẻ trang này

    Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪