Năm 79 tr. CN thảm ho ạ núi lửa và động đất đã phá hu ỷ hoàn toàn hai thành phố La mã. Tên hai thành phố ấy là gì?

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 29/3/19
 2. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 29/3/19
  Pompeji và Herculaneum