Nâng cao và phát triển Toán 8 - Tập 1 - Vũ Hữu Bình

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Cuốn sách Nâng cao và phát triển Toán 8 tập hai thuộc bộ sách Nâng cao và phát triển Toán bậc Trung học cơ sở, nhằm giúp cho bạn đọc có thêm tài liệu đào sâu nghiên cứu vẻ đẹp của Toán học. Cuốn sách bao gồm 2 phần: Đại số và Hình học. Phần Đại số bao gồm các chuyên đề: Một số phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử, Tính chia hết đối với số nguyên, tính chia hết đối với đa thức. Phần Hình học bao gồm các chuyên đề: Tập hợp điểm, Sử dụng công thức diện tích để thiết lập quan hệ về độ dài đoạn thẳng.

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU