Nêu các thao tác tạo bảng và cách thực hiện.

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Nêu các thao tác tạo bảng và cách thực hiện.
  Trả lời:
  Các thao tác tạo bảng và cách thực hiện
  Tạo bảng bằng một trong các cách sau:
  Cách 1: Dùng menu Các bước thực kiện:
  - Đưa con trỏ văn bản đến nợi cần tạo bảng;
  - Thực hiện lệnh: Table/Insert/Table... Hộp thoại Insert Table xuất hiện. Nhập số cột vào mục Numbers of columns;
  - Nhập số dòng vào mục Numbers of rows;
  - Nhập chiều rông mỗi cột vào mục Fixed column width (nếu để Auto, chi rộng mỗi cột tụỳ thuộc số lượng cột và chiều rộng trang in). Nút AutoFit t contents: tự động điều chỉnh độ rộng cột theo lượng văn bản gõ vào. N AutoFormat để chọn kiểu bảng mẫu có sẵn (Hình 102a).

  01.jpg

  Cách 2 : Dùng biểu tượng Insert table trên thanh công cụ chuẩn.
  Các bước thực hiện:
  - Đưa con trỏ văn bản đến nơi cần tạo văn bản
  - Nhấp chuột lên biểu tượng Insert table trên thanh công cụ chuẩn
  - Kéo thả chuột xuống dưới và sang phải để chọn số hàng và số cột cho bảng. Số hàng và số cột hiện lên ở ô dưới cùng, ví dụ, bảng gồm 5 cột, 4 dòng.
  Từ một trong 2 cách đã nêu trên, trên mành hình soạn thảo văn bản sẽ xuất hiện một bảng trống có số cột và số hàng xác định.