Nêu những đặc điểm tự nhiên nổi bật của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪