Nêu những khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Nêu những khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.
  Lời giải chi tiết
  Khó khăn:
  - Về tự nhiên:
  + Quanh năm bị thống trị bởi khối khí nhiệt đới khô nên khí hậu khô hạn, khắc nghiệt.
  + Vùng nội địa bán đảo A-ráp hình thành các hoang mạc lớn khô hạn, đất đai khô cằn, sông ngòi kém phát triển ⟹ khó khăn cho hoạt động phát triển kinh tế của vùng.
  - Dân cư –xã hội:
  + Khu vực dễ xảy ra tranh chấp xung đột về nguồn tài nguyên dầu mỏ, là miếng mối béo bở mà các nước tư bản luôn dòm ngó, xâu xé ⟹ chính trị bất ổn.
  + Mâu thuẫn nội bộ gay gắt giữa các bộ tộc, các dân tộc trong khu vực.
  + Xung đột sắc tộc, tôn giáo, xuất hiện các nhóm Hồi giáo cực đoan gây khủng bố, bắt cóc...