Nêu ý nghĩa của giai đoạn Tân kiến tạo đối với sự phát triển lãnh thổ nước ta hiện nay

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Đề bài
  Nêu ý nghĩa của giai đoạn Tân kiến tạo đối với sự phát triển lãnh thổ nước ta hiện nay.
  Lời giải chi tiết
  Ý nghĩa của giai đoạn Tân kiến tạo đối với sự phát triển lãnh thổ nước ta hiện nay:
  - Nâng cao và làm trẻ hóa địa hình, làm cho sông ngòi trẻ lại
  - Xuất hiện các cao nguyên ba dan núi lửa.
  - Hình thành các vùng đồng bằng phù sa trẻ.
  - Mở rộng Biển Đông.
  - Thành tạo các mỏ các khoáng sản: dầu khí, bôxít, than bùn...