Ngữ Pháp Tiếng Anh Trung Học Phổ Thông - Phạm Việt Vũ

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Sổ tay kiến thức tiếng Anh THPT là tài liệu cần thiết, hữu ích, hỗ trợ đắc lực cho quá trình học môn sinh học của các em các lớp 10, 11, 12. Cuốn sách được biên soạn dựa vào chương trình mới, trình bày tóm lược, khái quát các kiến thức và kĩ năng cơ bản trong sách giáo khoa, sách có bố cục trình bày theo thứ tự các phần cốt yếu trong tiếng Anh từ căn bản đến phức tạp.
  - Phần I: Ngữ pháp - Thì của động từ - Quán từ - Câu điều kiện - Thể bị động.
  - Phần II: Ngữ âm - Hệ thống kiến thức ngữ âm cần nắm vững - Hệ thống nguyên âm - Hệ thống phụ âm - Trọng âm của từ.
  - Phần III: Từ vựng - Hệ thống từ vựng cần nắm vững - Những trang web học từ vựng Phần IV: Giao tiếp nói - Các cấu trúc nói.
  - Phần V: Giao tiếp viết - Viết thư - Miêu tả - Các dạng bài tập khác Phần VI: Chú giải văn hóa.
  Điểm cộng cho Sổ tay kiến thức tiếng Anh THPT này là một số kiến thức mới cũng được tác giả đưa vào để những bạn đã vững kiến thức Anh văn ở cấp lớp này có thể bồi dưỡng thêm. Cuốn sổ tay này thật sự hữu ích cho giáo viên cũng như học sinh chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh của các trường đại học và cao đẳng. Với giá bìa rất hợp lý, bạn sẽ dễ dàng sở hữu cuốn Sổ tay kiến thức tiếng Anh THPT này để tham khảo khi cần thiết.


  01.jpg

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU