Những bài tập khó về Mũ và Logarit và đề xuất phương pháp giải - Đặng Việt Đông

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tuyển tập hệ thống bài tập vận dụng cao hay và chất Mũ và Logarit - Đặng Việt Đông

  Với mục đích hỗ trợ các em học sinh khối 12 trong quá trình học tập nâng cao các dạng toán trong chương trình Giải tích 12 chương 2 – hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit, ôn tập hướng đến kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn Toán, thầy Đặng Việt Đông biên soạn cuốn tài liệu trắc nghiệm vận dụng – vận dụng cao chuyên đề mũ và logarit.

  Tài liệu trắc nghiệm VD – VDC mũ – logarit – Đặng Việt Đông gồm 116 trang với các bài tập trắc nghiệm mũ và logarit ở mức độ vận dụng và vận dụng cao, được trích từ các đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán của các trường, sở GD&ĐT, đề tham khảo – đề minh họa – đề chính thức THPT Quốc gia môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bài tập về mũ và logarit được phân tách thành các dạng toán cụ thể, có đáp án và lời giải chi tiết.

  Các dạng toán được đề cập trong tài liệu trắc nghiệm VD – VDC mũ – logarit – Đặng Việt Đông:
  + Dạng toán 1. Lũy thừa – mũ và lôgarit, hàm số mũ và hàm số lôgarit.
  + Dạng toán 2. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất hàm số mũ và lôgarit.
  + Dạng toán 3. Phương trình và bất phương trình mũ.
  + Dạng toán 4. Phương trình và bất phương lôgarit.
  + Dạng toán 5. Ứng dụng mũ và logarit vào việc giải các bài toán thực tế.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU