Những bài toán hay và cách giải trong chuyên đề Mệnh đề và Tập hợp

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  01.png

  LTTK Education xin giới thiệu đến quý bạn đọc tài liệu tự học chủ đề Mệnh đề – tập hợp (Đại số 10 - Chương 1) và Hàm số bậc nhấthàm số bậc hai (Đại số 10 - Chương 2), tài liệu gồm 47 trang được biên soạn bởi thầy Phùng V. Hoàng Em. Bạn vui lòng xem tài liệu trực tuyến tại đây và chúng tôi hỗ trợ tính năng tải về nhằm phục vụ việc đọc và học offline tốt hơn nhé!

  upload_2020-5-27_16-11-41.png Cấu trúc nội dung tài liệu:
  upload_2020-5-27_16-12-22.png CHƯƠNG 1. MỆNH ĐỀ & TẬP HỢP
  upload_2020-5-27_16-13-4.png Bài 1. MỆNH ĐỀ VÀ MỆNH ĐỀ CHỨA BIẾN
  upload_2020-5-27_16-13-41.png A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ
  upload_2020-5-27_16-13-44.png B. BÀI TẬP TỰ LUẬN
  upload_2020-5-27_16-15-52.png Dạng 1. Mệnh đề và tính đúng sai của mệnh đề
  upload_2020-5-27_16-15-53.png Dạng 2. Phủ định của mệnh đề
  upload_2020-5-27_16-13-7.png Bài 2. TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP
  upload_2020-5-27_16-13-46.png A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ
  upload_2020-5-27_16-13-48.png B. BÀI TẬP TỰ LUẬN
  upload_2020-5-27_16-15-46.png Dạng 1. Xác định tập hợp
  upload_2020-5-27_16-15-48.png Dạng 2. Tập hợp con, xác định tập hợp con
  upload_2020-5-27_16-15-49.png Dạng 3. Các phép toán trên tập hợp
  upload_2020-5-27_16-13-9.png Bài 3. CÁC TẬP HỢP SỐ
  upload_2020-5-27_16-13-51.png A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ
  upload_2020-5-27_16-13-52.png B. BÀI TẬP TỰ LUẬN
  upload_2020-5-27_16-13-54.png BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CUỐI CHƯƠNG
  upload_2020-5-27_16-12-26.png CHƯƠNG 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT & HÀM SỐ BẬC HAI
  upload_2020-5-27_16-13-11.png Bài 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÀM SỐ
  upload_2020-5-27_16-14-0.png A. CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN
  upload_2020-5-27_16-15-27.png Dạng 1. Tính giá trị của hàm số tại một điểm
  upload_2020-5-27_16-15-28.png Dạng 2. Tìm tập xác định của hàm số
  upload_2020-5-27_16-15-30.png Dạng 3. Xét tính chẵn lẻ của hàm số
  upload_2020-5-27_16-15-31.png Dạng 4. Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số
  upload_2020-5-27_16-14-3.png B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN
  upload_2020-5-27_16-14-4.png C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
  upload_2020-5-27_16-13-13.png Bài 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT
  upload_2020-5-27_16-14-6.png A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ
  upload_2020-5-27_16-14-11.png B. CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN
  upload_2020-5-27_16-15-33.png Dạng 1. Đồ thị hàm số
  upload_2020-5-27_16-15-34.png Dạng 2. Xác định hàm số bậc nhất khi biết các yếu tố liên quan
  upload_2020-5-27_16-14-12.png C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
  upload_2020-5-27_16-13-16.png Bài 3. HÀM SỐ BẬC HAI
  upload_2020-5-27_16-14-17.png A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ
  upload_2020-5-27_16-14-18.png B. CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN
  upload_2020-5-27_16-15-36.png Dạng 1. Đồ thị hàm số bậc hai (parabol) và các vấn đề liên quan
  upload_2020-5-27_16-15-37.png Dạng 2. Xác định tọa độ giao điểm của parabol với đường thẳng
  upload_2020-5-27_16-15-38.png Dạng 3. Dùng đồ thị để biện luận nghiệm của phương trình
  upload_2020-5-27_16-15-39.png Dạng 4. Xác định (P): y = ax2 + bx + c khi biết các yếu tố liên quan
  upload_2020-5-27_16-15-40.png Dạng 5. Một số bài toán thực tế
  upload_2020-5-27_16-14-21.png C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN
  upload_2020-5-27_16-14-22.png D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

  upload_2020-5-27_16-11-46.png Trích dẫn từ nội dung tài liệu:
  upload_2020-5-27_16-15-58.png Bài 1. Các câu sau đây, câu nào là mệnh đề, câu nào không phải là mệnh đề? Nếu là mệnh đề hãy cho biết mệnh đề đó đúng hay sai?
  a) Không được đi lối này! b) Bây giờ là mấy giờ?
  c) 7 không là số nguyên tố. d) Căn 4 là số vô tỉ.
  Hy vọng tài liệu này sẽ mang lại nhiều điều bổ ích cho bạn.
  Chúc quý bạn đọc thành công!

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU